Κόκκινη Ταινία LED 4.8W/m

Κόκκινη Ταινία LED 4.8W/m