Επικοινωνήστε μαζί μας! Τηλ: 2167005051|info@led515.com

Σταθεροποιητές Τάσης

Σταθεροποιητές Τάσης

-Τι είναι;

Οι σταθεροποιητές τάσης είναι αναγκαίοι ώστε να παρέχουν σταθερή τάση τροφοδοσίας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, προστατεύοντάς τη.
Μία υπερβολική διακύμανση της τάσης χωρίς την προστασία της συσκευής ενδέχεται να μειώσει τον κύκλο ζωής ή και να τις καταστρέψει.
Οι συσκευές αυτές προσφέρουν σταθερή τάση τροφοδοσίας στα φορτία που είναι συνδεδεμένα σε αυτούς. Στις περιπτώσεις που η τάση τροφοδοσίας έχει διακυμάνσεις (αυξομειώσεις) αυτοί την κρατούν σταθερή.

Είναι η ιδανική λύση στις περιπτώσεις όπου απαιτείται προστασία από τις διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας, χωρίς να απαιτείται αδιάλειπτη τροφοδοσία.

-Πως λειτουργούν;

Αποτελούνται από ένα αυτομετασχηματιστή πολλαπλών λήψεων και ένα κύκλωμα ελέγχου. Το κύκλωμα ελέγχου παρακολουθεί την τάση, τη συγκρίνει με την επιθυμητή τάση εξόδου και τη διορθώνει άμεσα.
Οι σταθεροποιητές τάσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες τους ηλεκτρονικούς και τους ηλεκτρομηχανικούς. Στους ηλεκτρομηχανικούς ο διαχωρισμός πραγματοποιείται ανάλογα με τον τρόπο διόρθωσης τάσης.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2167005051

Τίτλος

Go to Top