Επικοινωνήστε μαζί μας! Τηλ: 2167005051|info@led515.com

Inverter - Φωτοβολταϊκά

Inverter (Μετατροπείς Ρεύματος)

Inverter (Μετατροπέας  Ρεύματος): έχει  σκοπό να μετατρέψει την έξοδο συνεχούς τάσης της Φ/Β συστοιχίας σε εναλλασσόμενη τάση. Με τον τρόπο αυτό, το Φωτοβολταϊκό σύστημα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει μια σύγχρονη κατοικία.  Συνήθως Χρησιμοποιείτε για συσκευές εναλλασσόμενου ρεύματος(AC).

Το Inverter (μετατροπέας ) είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που μετατρέπει τη συνεχή τάση σε εναλλασσόμενη.

Είναι δυνατόν να υπάρχει ως αυτόνομη ηλεκτρονική συσκευή, ή ως βαθμίδα άλλης ηλεκτρονικής συσκευής.

Ως αυτόνομη συσκευή, χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, αυτόνομα συστήματα ενέργειας με συσσωρευτές.

Χρησιμοποιείται επίσης και όπου αλλού χρειάζεται να μετατρέψουμε συνεχή τάση 12 V ή 24 V (συνηθέστερες τιμές), σε εναλλασσόμενη 220 V.

Ως τελική βαθμίδα, υπάρχει στα UPS (συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος).

Η κυριότερη διάκριση των αντιστροφέων όσον αφορά τη χρήση τους σε εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. είναι:

  1. μετρατροπέας(αντιστροφέας) “διασυνδεδεμένων συστημάτων” και
  2. μετρατροπέας(αντιστροφέας) “αυτόνομων συστημάτων”.

Όσον αφορά την τεχνολογία κατασκευής αντιστροφέων “αυτόνομων συστημάτων”, η κυριότερη διάκριση είναι ανάμεσα σε

  1. μετρατροπέας(αντιστροφέας) “καθαρού ημιτόνου” και
  2. μετρατροπέας(αντιστροφέας) μετατροπέας “τροποποιημένου ημιτόνου”.

Οι μετατροπείς καθαρού ημιτόνου έχουν υψηλότερο κόστος αλλά επιτυγχάνουν υψηλότερο βαθμό απόδοσης. Είναι συμβατοί με όλες τις συσκευές και έχουν γενικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Τίτλος

Go to Top