Περιγραφή

Στήριγμα Βάσης Κεραμοσκεπής Ηλιακού Συλλέκτη