Περιγραφή

Σωλήνα PERT-AL-PERT Φ32 / 0,40MM

Αποτελείται από 2 στρώματα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με ενδιάμεσο στρώμα αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο UNE 53961:2002 EX και διαθέτει πιστοποιητικό AENOR.

Το αλουμίνιο στους πολυστρωματικούς σωλήνες PERT-AL-PERT είναι συγκολλημένο στα άκρα με laser. Το σημείο αυτό είναι το πιο ισχυρό σημείο του στρώματος αλουμινίου καθώς βελτιώνει την αντοχή του σωλήνα τόσο στην εσωτερική πίεση όσο και στην πίεση που δημιουργείται όταν οι σωλήνες κάμπτονται κατά την εγκατάσταση.

Έχει διάρκεια λειτουργίας 50 χρόνια ενώ παρουσιάζει αντοχή σε θερμοκρασία 95οC και πίεση 10bar με μέγιστη περιοδική λειτουργία στους 110οC.

 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Γραμμική διαστολή: 2,3×10-5(K -1)

• Θερμική αγωγιμότητα: R=0,004 m² K/W

• Πυκνότητα: 1,47 gr/cm³

• Διάρκεια λειτουργίας: 50 χρόνια

 

• 10 bar στους 95°C

• 18,6 bar στους 20°C με μέγιστη περιοδική λειτουργία στους 110°C

 

Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολυστρωματικοί σωλήνες PERT-AL-PERT SOLAR, καθώς φέρουν μαύρο χρώμα εξωτερικά και με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται ως η πλέον κατάλληλη επιλογή για ηλιακά συστήματα λόγω της αυξημένης αντοχής τους σε υπεριώδη ακτινοβολία.