Περιγραφή

Συστολή Αμερικής Ορειχάλκινη 3/4”Α σε 1/2”Θ